20 de probleme ce intereseaza protectia plantelor in Romania (Lista organismelor daunatoare prioritare)

Publicat de

Problema speciilor daunatoare care provin din alte zone ale lumii a fost o preocupare majora a sistemului de protectia plantelor din fiecare tara sau/si dintr-o anumita zona. De-a lungul timpului, speciile asa zise „de carantina” au trebuit sa fie cunoscute, identificate si sa se incerce impiedicarea patrunderii lor intr-un anumit areal/zona.

Recent, prin Regulamentul Delegat (UE) 2019/1702 al Comisiei din 1 August 2019, de completare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European si al Consiliului, s-a ajuns la stabilirea Listei Organismelor Daunatoare Prioritare. Aceasta lista se refera la acele specii daunatoare de carantina pentru Uniune care:

  • nu sunt cunoscute ca fiind prezente pe teritoriul Uniunii sau sunt intr-o parte limitata a acestuia (apar limitat, neregulat, izolat si rar);
  • au un impact major economic, de mediu sau social potential pentru teritoriul Uniunii;
  • sunt considerate (de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene si de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara si prin consultarea publicului larg realizata prin intermediul Portalului pentru o mai buna legiferare), organisme daunatoare prioritare.

Pentru a asigura o aplicare consecventa a tuturor normelor referitoare la organismele daunatoare de carantina pentru Uniunea Europeana, Regulamentul Delegat (UE) 2019/1702 al Comisiei din 1 August 2019 trebuie sa se aplice de la aceeasi data ca si Regulamentul (UE) 2016/2031, adica de la 14 decembrie 2019. Prin urmare, este oportun sa se includa aceste organisme daunatoare in lista din anexa la prezentul regulament in conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, fiind stabilita in anexa „Lista organismelor daunatoare prioritare”.

In anexa este data lista organismelor daunatoare prioritare, dupa cum urmeaza:

Pe scurt, pe aceasta lista sunt cuprinse:

  • 2 specii de bacterii (Candidatus Liberibacter spp., Xylella fastidiosa);
  • 1 specie de fungi (Phyllosticta citricarpa);
  • 1 specie de nematod (Bursaphelenchus xylophilus),
  • 16 specii  de insecte dintre care: 8 specii de coleoptere (Agrilus anxius, Agrilus planipennis, Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, Anthonomus eugenii, Aromia bungii, Popillia japonica, Conotrachelus nenuphar); 4 specii de diptere (Anastrepha ludens, Rhagoletis pomonella, Bactrocera dorsalis, Bactrocera zonata); 3 specii de lepidoptere (Dendrolimus sibiricus,  Spodoptera frugiperda, Thaumatotibia leucotreta); 1 specie de hemiptere (Bactericera cockerelli).

Pe parcursul unei suite de materiale vom incerca sa prezentam aceste specii subliniind raspandirea speciei, importanta ei si riscul de a patrunde in Europa si/sau Romania.

Prof. Univ. Dr. Ioan Rosca

Director general ICDPP Bucuresti

S-ar putea să te intereseze

Hot News