De la 1 ianuarie 2026, Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse pentru protectia plantelor va fi electronic

Publicat de

Conform REGULAMENTULUI DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2023/564 AL COMISIEI din 10 martie 2023 privind continutul si formatul evidentelor produselor de protectie a plantelor pastrate de utilizatorii profesionisti in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului, incepand cu 1 ianuarie 2026 evidentele tratamentelor cu produse pentru protectia plantelor trebuie pastrate in format electronic, deoarece mijloacele electronice de pastrare a evidentelor sunt cele mai potrivite pentru a permite o aplicare uniforma a obligatiei de pastrare a acestora.

In temeiul articolului 67 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, utilizatorii profesionisti ai produselor de protectie a plantelor trebuie sa tina evidente ale produselor pe care le utilizeaza, care sa specifice denumirea produsului, timpul aplicarii si doza utilizata, zona si cultura pentru care s-a folosit produsul.

Utilizatorii profesionisti trebuie, de asemenea, sa puna informatiile relevante la dispozitia autoritatii competente, la cerere.

Evidentele vor fi pastrate in format electronic, utilizand un format prelucrabil automat.

Intregul regulament este disponibil aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0564&from=RO

Si acum exista un registrul de evidenta a tratamentelor cu produse pentru protectia plantelor, doar ca acesta se pastreaza in format fizic. Este disponibil pentru a fi descarcat aici: https://alcedo.ro/bune-practici/?registru-de-tratamente

S-ar putea să te intereseze

Hot News