Ce noutati agricole ne aduce directorul general APIA, Ioan MERCA

Publicat de

– interviu-

Stimate domnule director, vreau sa va intreb cand va demara Campania de depunere a cererilor de plata pentru anul 2016 si cand se incep platile pentru suprafata?

Conform prevederilor art. 13 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr.89/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului: “(1) Statele membre stabilesc datele finale pana la care se depun cererea unica, cererile de ajutor sau cererile de plata. Datele finale nu depasesc data de 15 mai a fiecarui an”. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul Integrat de Administrare si Control si conditiile pentru refuzarea sau retragerea platilor si pentru sanctiunile administrative aplicabile in cazul platilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurala si al ecoconditionalitatii: Cu exceptia cazurilor de forta majora si a circumstantelor exceptionale mentionate la articolul 4, depunerea unei cereri de ajutor sau a unei cereri de plata in temeiul prezentului regulament dupa data limita pentru o astfel de depunere, stabilita de Comisie in temeiul articolului 78 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, determina o reducere de 1 % pe zi lucratoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul. Asta in cazul in care cererea ar fi fost depusa pana la termenul stabilit. Daca o astfel de intarziere depaseste 25 de zile calendaristice, cererea este considerata inadmisibila, iar beneficiarului nu i se acorda niciun ajutor sau sprijin.”

Prin urmare, pentru Campania 2016, cererea unica de plata se va depune in perioada 1 martie 2016 -16 mai 2016 si in perioada 17 mai 2016 – 10 iunie 2016, cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare de intarziere.

Referitor la platile pentru campania 2015, conform art.75 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 si (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificarile ulterioare: “Platile din cadrul schemelor de sprijin si al masurilor mentionate la articolul 67 alineatul (2s) se fac in perioada 1 decembrie – 30 iunie a anului calendaristic urmator. In prezent, avand in vedere activitatea intensa depusa atat de functionarii APIA cat si de dezvoltatorul de soft, estimam ca reluarea platilor se va face incepand din luna aprilie 2016.

– Vorbiti-ne despre platile pentru agromediu. Ce s-a platit pana acum si ce pachete urmeaza a fi platite?

In ceea ce priveste plata efectuata in decembrie 2015 pentru agromediu Masura 214, precizam ca au fost autorizate la plata doar dosarele cu solicitare de pachet 1, 2, 3 si 6 pentru care initial nu erau efectuate plati in avans pentru SAPS. Aceasta constrangere a fost impusa de faptul ca in acel moment nu erau implementate functionalitatile informatice necesare pentru operarea dosarelor pe care au fost efectuate plati in avans. La fel ca si in cazul platilor pe suprafata, plata integrala pe masurile de agromediu se va efectua in aceleasi conditii, cu respectarea prevederilor legislatiei europene.

– Va rog sa ne spuneti daca este corecta informatia conform careia fermierii din zona montana trebuie sa coseasca fanul dupa data de 1 iulie. Fermierii spun ca aceasta obligativitate nu face decat sa-i determine sa renunte la aceasta subventie si asta pentru ca daca fanul va fi cosit dupa aceasta data el isi pierde din valoarea nutritiva.

Platile de agro-mediu si clima reprezinta un element esential necesar integrarii problematicii referitoare la protectia mediului in PAC. Conform PNDR 2014-2020: “In Romania, aceasta masura are ca scop incurajarea fermierilor (utilizatorilor de terenuri agricole) sa adopte, pe baze voluntare, practice agricole care sa asigure mentinerea valorii de mediu a zonelor rurale, mentinerea unor habitate specific terenurilor agricole importante pentru speciile salbatice prioritare, utilizarea durabila a resurselor naturale si pastrarea peisajelor traditionale. Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri este o plata compensatorie pentru pierderile de venit si costurile suplimentate de beneficiari. Platile compensatorii, calculate sub forma de costuri standard acopera integral pierderile de venituri si costurile suplimentare estimate. Metodologia de calcul este validata de catre ICPA (Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie), in calitate de organism independent.

Obligativitatea privind efectuarea cositului, dupa anumite date, in functie de scopul urmarit prin aplicarea fiecarui pachet, este o cerinta specific angajamentelor asumate, astfel cum este precizat in PNDR 2014-2020. Astfel: pentru Pachetul 1 – pajisti cu inalta valoare naturala cositul poate incepe doar dupa data de 1 iulie (pentru terenurile situate in UAT, cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau dupa data de 15 iunie (pentru terenurile situate in UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m). Pentru Pachetul 3 – pajisti importante pentru pasari, pentru subpachetul 3.1 pajisti importante pentru – Crex crex, cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie. De asemenea, pentru subpachetul 3.2 pajisti importante pentru – Lanius minor si Falco vespertinus, cositul trebuie efectuat cel mai tarziu pana la data de 1 iulie. Iar pentru Pachetul 6- pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.), cositul poate incepe doar dupa data de 25 august.

Stim ca oamenii dumneavoastra din teritoriu au desfasurat o ampla campanie privind controalele. Ce s-a descoperit in urma controalelor prin teledetectie?

APIA a decis sa foloseasca pentru controlul cererilor de sprijin depuse de fermieri, atat controlul prin masuratori clasice pe teren cat si controlul prin teledetectie, in vederea acordarii platilor conform legislatiei comunitare si nationale in vigoare. In cadrul controlului prin teledetectie parcelele declarate de catre fermieri in cererile de plata sunt verificate pe baza imaginilor satelitare. Controlul se efectueaza pe baza imaginilor multispectrale de inalta si foarte inalta rezolutie pe care s-au interpretat stadiul de vegetatie al culturilor, limitele de culturi sau parcelele si tipurile de culturi, imaginile fiind preluate in etape diferite in lunile aprilie, mai, iunie, iulie si august. In procesul de fotointerpretare, ce are in vedere identificarea si digitizarea parcelelor realizata de fermieri in IPA Online, se determina suprafata fiecarei parcele tinand cont de limitele parcelelor din care au fost excluse suprafetele neeligibile intersectate cu schitele realizate de fermieri. In procesul controlului prin teledetectie fiecarei parcele controlate i se atribuie un cod tehnic, o suprafata masurata, o categorie de folosinta si o cultura observata. Precizam ca rezultatele controlului, asa cum au fost primite de la prestatorul care executa controlul prin teledetectie, nu sunt cele finale. Asta pentru ca la aceasta data, se desfasoara actiunea de intalnire si clarificare cu fermierii pentru parcelele cu neconformitati si pentru care fermierii aduc clarificari. Pentru fermele care in urma controlului prin teledetectiei au cel putin o parcela cu cod tehnic ce semnaleaza suprafetele confirmate in urma controlului mai mici decat cele declarate se realizeaza actiunea de “follow-up”. Aceasta presupune completarea de catre fermier a raportului de control prin teledetectie si clarificare cu fermierul, pe baza documentelor doveditoare ale utilizarii suprafetelor declarate.

– Explicati-ne ce inseamna actiunea follow-up?

Actiunea follow-up este realizata de APIA si are drept scop clarificarea cu fermierul a neconformitatilor identificate de prestatorul care executa controlul prin teledetectie. Clarificarile se pot solutiona fie la sediul APIA, prin instrumentarea rezultatelor in controlul administrativ, fie in cazuri exceptionale, pe teren, prin realizarea controlului clasic, pentru parcelele ce nu pot fi clarificate administrativ. Dupa finalizarea actiunilor de clarificare cu fermierii, ca parte componenta a activitatii de controlul prin teledetectie, conform fluxului de autorizare, se vor efectua controalele administrative in urma carora se vor genera rezultatele finale.

In cazul in care in urma tuturor controalelor se constata identificarea eronata a amplasamentului parcelelor agricole declarate de fermieri sau a unor parti din aceste parcele, cat si existenta suprafetelor neeligibile intersectate cu schitele realizate de fermieri, nu se acorda plati pentru aceste suprafetele. In acest context, sunt aplicate reduceri ale sprijinului acordat, care pot merge, in unele cazuri pana la excluderea de la plata.

– Domnule director, fermierii mari se plang ca nu au incasat banii pentru despagubirile pentru seceta de anul trecut. Care este realitatea? Ce s-a platit pana acum si ce nu?

Toate cererile pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de seceta severa manifestat in perioada aprilie – septembrie 2015 care au fost aprobate de catre Centrele judetene au fost platite in luna decembrie. Cu toate acestea, exista un numar de 402 beneficiari ale caror plati au fost invalidate de catre banci si intoarse la APIA. Acestea urmeaza a se plati dupa alimentarea contului institutiei.

Ce parere aveti despre intentia comisarului Phil Hogan de a simplifica anumite aspecte legate de platile directe?

Pachetul de simplificare prezentat de comisarul Phil Hogan in Parlamentul European, are in vedere propuneri care vin in ajutorul fermierilor care solicita plati directe. Astfel, o prima masura propusa este de a efectua verificarile preliminare ale cererilor de sprijin intr-o perioada de pana la 35 de zile de la data finala de depunere, perioada care ar permite fermierilor sa faca corectii la cererile lor de sprijin, fara a li se aplica sanctiuni. O a doua masura propusa este de a simplifica sistemul de penalitati pentru platile directe. Comisia propune ca supradeclararile sa fie penalizate cu o sanctiune care este de 1,5 ori mai mare decat zona supradeclarata, iar supradeclararile de pana la 3% din suprafata declarata sau 2 hectare vor continua sa nu fie penalizate.

A treia masura este de a introduce un sistem de “Cartonas Galben” pentru prima abatere. Astfel, cand supradeclararea este mai mica de 10% din suprafata determinata, sanctiunea administrativa va fi redusa la jumatate. Cu toate acestea, fermierii care au primit un cartonas galben vor fi inregistrati si vor fi supusi unui control la fata locului in anul urmator.

Alaturi de masurile de simplificare care au fost deja luate prin adoptarea Regulamentului de punere in aplicare al UE, nr. 2333 din 14 decembrie 2015 si aceste masuri ne transmit un mesaj clar, si anume, ca statele membre trebuie sa se asigure ca banii europeni sunt corect cheltuiti, fara a ingreuna insa accesarea acestora de catre fermieri. Trebuie sa mai precizam ca acest pachet de masuri vine atat in intampinarea fermierilor cat si a Agentiilor de plati, in special prin reducerea incarcarii administrative si prin accesul mai facil la fondurile europene destinate agriculturii.

Interviu realizat de Felicia RUSANU

Alți cititori au distribuit recent

S-ar putea să te intereseze

Hot News