Clarificari privind aplicarea OUG 114/2018 in cazul investitiilor finantate prin PNDR 2014-2020

Publicat de

Conducerea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a luat o serie de decizii referitoare la situatia generata de aplicarea prevederilor OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene si la impactul pe care aplicarea acestui act normativ il are asupra proiectelor finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. In acest sens, pentru deblocarea situatiilor aparute  in implementarea proiectelor, AFIR  a demarat toate demersurile de actualizare si de modificare a procedurilor de lucru privind dezangajarea si, dupa caz, reangajarea sumelor, conform legislatiei in vigoare. „La nivelul AFIR au fost inregistrate numeroase solicitari ale beneficiarilor publici care au sustinut ca sumele prevazute in bugetul indicativ in cadrul subcapitolului “actualizare” – in limita a 5% din valoarea proiectului nu sunt suficiente pentru a acoperi cresterile de pret rezultate ca urmare a modificarilor legislative. Pentru a preveni  aparitia unor impedimente de natura financiara in implementarea proiectelor, am luat decizia sa acceptam utilizarea tuturor economiilor identificate in cazul proiectelor nefinalizate. Totodata, pentru proiectele in cadrul carora au fost dezangajate sume ca urmare a unor economii, dupa lansarea ultimei sesiuni de primire a proiectelor, se va permite acceptarea utilizarii valorii totale a proiectului, asa cum apare in raportul de selectie. In acest caz, beneficiarii PNDR 2014-2020 vor incheia acte aditionale pentru suplimentarea angajamentelor financiare actuale pana la valoarea prevazuta in raportul de selectie, in conformitate cu prevederile legale in momentul intocmirii actului aditional, masura ce se va aplica dupa realizarea modificarilor procedurale specifice ale AFIR. Aceste prevederi se aplica pentru toate proiectele beneficiarilor PNDR 2014-2020, cu exceptia celor aferente submasurilor 4.2 si  4.2a din cadrul Schemei de ajutor de stat GBER. Subliniez faptul ca valoarea  maxima eligibila a contractului de finantare nu poate fi insa majorata.”, a declarat Adrian CHESNOIU, directorul general al AFIR.
Se accepta ca si cheltuiala eligibila din FEADR doar costurile suplimentare generate de actualizarea elementelor de manopera ofertate initial, pana la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit pentru domeniile de activitate prevazute la art. 66, pct. 1 din OUG nr. 114/ 2018, costurile suplimentare situate peste acest nivel, acceptate de beneficiari, reprezentand cheltuieli neeligibile. Astfel, in coloana cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului pot fi acceptate doar costurile suplimentare generate de actualizarea elementelor de manopera ofertate, conform prevederilor art. 71, alin 1. din OUG nr. 114/ 2018, „in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora.”
Decontarea valorii suplimentare aferente actelor aditionale la contractele de achizitie de lucrari, avand ca obiect modificarea pretului contractului prin actualizarea elementelor de manopera, poate fi realizata din capitolele de lucrari ale devizului general, respectiv bugetului indicativ, in limita sumelor disponibile existente in bugetul proiectului in subcapitolele de lucrari. In acest sens, potrivit prevederilor procedurale, sumele disponibilizate in urma finalizarii procedurilor de achizitie pot fi transferate catre aceste subcapitole bugetare.
In cazul in care valoarea actelor aditionale conduce la depasirea valorii totale eligibila a proiectului, se va majora valoarea neeligibila prevazuta in bugetul indicativ, respectiv la subcapitolele de lucrari sau la subcapitolul actualizare, corespunzator valorilor inscrise in devizul general, respectiv bugetul indicativ al proiectului.
Pentru detalierea modului de aplicare a celor mai sus mentionate, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale va publica pe site-ul institutiei o nota de clarificare in acest sens.
Comunicat de presa AFIR

 

S-ar putea să te intereseze

Hot News