Directorul general ANF, Doina Baiculescu despre: inspectia echipamentelor de aplicare a PPP-urilor si ce inseamna sa fi utilizator profesionist de PPP-uri

Publicat de

– interviu-

Venita de putin timp in fruntea Autoritatii Nationale Fitosanitare (ANF), directorul general Doina Baiculescu a inceput sa “resusciteze” sistemul fitosanitar, un sistem foarte important pentru agricultura autohtona. Cunoscand-o ca o persoana deschisa si foarte implicata, Doina Baiculescu ne-a oferit un interviu in exclusivitate, prin care a lamurit cateva dintre urgentele domeniului fitosanitar.

– Stimata doamna director general, Doina Baiculescu as vrea in debutul interviului nostru sa vorbim despre o urgenta majora in domeniul fitosanitar, si anume, punerea in functiune a sistemului de inspectie a echipamentelor de aplicare a produselor de protectie a plantelor (PPP-uri), care este in sarcina ANF. Credeti ca va fi respectat termenul de 31 decembrie 2016 privind testarea echipamentelor de stropit?

Ca urmare a infiintarii ANF si a reorganizarii sectorului fitosanitar a fost initiat un proces de revizuire a cadrului legislativ specific inspectiei echipamentelor de aplicare a PPP-urilor, respectiv prin abrogarea Ordinului nr. 1463/2014 privind desemnarea organismului de inspectie a echipamentelor de aplicare a lor si responsabilitatile acestuia. In baza proiectului de act normativ care abroga OMADR nr. 1463/2014, Autoritatea va infiinta si organiza centre de inspectie a echipamentelor de aplicare a produselor de protectie a plantelor la nivelul fiecarui oficiu fitosanitar judetean.

Certificarea conformitatii echipamentelor de aplicare se va realiza in baza prevederilor anexei nr. 2 la OUG nr. 34/2012, precum si a normelor, procedurilor, instructiunilor, legislatiei si a standardelor tehnice in domeniu (ex. SR EN ISO 16122:1 – 4: 2015 Masini agricole si forestiere. Examinarea masinilor de stropit in timpul functionarii).

Avand in vedere numarul relativ mare de masini si echipamente de aplicare a produselor fitosanitare identificat cu ocazia procesului de inventariere realizat in perioada septembrie-noiembrie 2014, respectiv 17.500 de unitati si pentru urgentarea dezvoltarii si implementarii sistemului de inspectie a echipamentelor de aplicare in conformitate cu legislatia nationala si europeana s-a decis lansarea unei licitatii publice in vederea dezvoltarii unui sistem pilot de inspectie, prin achizitionarea a 8 centre mobile de inspectie (autoutilitara si echipamente mobile de testare si calibrare a echipamentelor de aplicare). Urmare a evaluarii sistemului pilot de inspectie, ANF va continua, in anul 2017, dezvoltarea si organizarea sistemului de inspectie la nivel national prin achizitionarea de centre mobile de inspectie pentru dotarea tuturor centrelor de inspectie din cadrul celor 41 oficii fitosanitare judetene. Retineti! Centrul de testare va elibera un certificat de inspectie si un talon adeziv care se aplica pe fiecare echipament de aplicare, in cazul in care acesta indeplineste conditiile de functionare, in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea inspectiei acestora.

Mentionam ca dezvoltarea sistemului de inspectie va permite utilizarea in siguranta a echipamentelor de aplicare si va contribui la reducerea riscurilor si a efectelor asociate utilizarii PPP-urilor asupra sanatatii umane si a mediului.

In acelasi context al OUG nr. 34/2012, va rog sa definiti notiunea de utilizator profesionist, asta pentru a se evita orice fel de interpretare eronata.

In conformitate cu prevederile art. 3 din OUG nr. 34/2012, prin utilizator profesionist se intelege orice persoana care utilizeaza produse fitosanitare in cadrul activitatii sale profesionale, inclusiv operatori, tehnicieni, angajatori si liber-profesionisti, atat din sectorul agricol, cat si din alte sectoare. In cazul operatorilor, definitia este valabila si pentru operatorul care va efectua pulverizarea aeriana a PPP-urilor,in temeiul art. 9 alin. (2) lit. c) din cadrul OUG nr. 34/2012. Precizam ca produsele fitosanitare care se utilizeaza si se comercializeaza in Romania trebuie omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor. Produsele de protectie a plantelor autorizate in Romania sunt listate in baza de date PESTEXPERT (https://aloe.anfdf.ro/), in care se regasesc culturile, dozele si agentii de daunare pentru care au fost omologate.

Tot aceasta Ordonanta spune ca pentru a fi utilizator profesionist trebuie sa ai un certificat care sa ateste dobandirea cunostintelor de folosire a PPP-urilor. Vin si va intreb: “Un fermier care a terminat agronomia sau o alta forma de invatamant superior conexa, credeti ca mai are nevoie de un asemenea certificat”? Lamuriti-ma cum stau lucrurile in asemenea situatii?

In temeiul art. 5 din OUG la care facem referire, MADR, impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, prin institutiile aflate in subordinea si coordonarea acestora, sunt autoritatile responsabile pentru punerea in aplicare a sistemului de instruire si certificare in domeniul utilizarii durabile a PPP-urilor. Proiectul legislativ vizeaza dobandirea si perfectionarea cunostintelor, precum si dezvoltarea de noi competente in vederea utilizarii durabile a PPP-urilor si a reducerii riscurilor asociate utilizarii acestora asupra sanatatii umane si a mediului. Sistemul de instruire are 3 componente, respectiv:

Instruire initiala;

Instruire suplimentara;

Instruire pentru reinnoirea certificatului de instruire;

Beneficiarii sistemului de instruire sunt: utilizatorii profesionisti (fermieri si operatorii care efectueaza pulverizarea aeriana), distribuitorii si consilierii/consultanti. Implementarea sistemului de instruire si certificare se va realiza prin intermediul Camerelor agricole judetene, organizate in baza Legii nr. 329/2009 si al autoritatilor mai sus-mentionate. Programele de instruire se finalizeaza cu un certificat de instruire, avand o durata de valabilitate de 5 ani, cu posibilitate de reinnoire.

Tematicile pentru cele trei componente ale sistemului de instruire s-au elaborat luand in considerare tematicile mentionate in cadrul anexei nr. 1 la OUG nr. 34/2012. In conformitate cu prevederile proiectului de act normativ pot beneficia de la derogare de la sistemul de instruire persoanele care au pregatire de nivel superior in domeniul conex gestionarii si utilizarii durabile a produselor de protectie a plantelor, respectiv domeniul agricol, protectia mediului, biologie, chimie sau sunt cercetatori care activeaza in domeniul agricol.

In acest context, persoanele care doresc sa beneficieze de derogare de la dispozitiile proiectului de ordin trebuie sa parcuga urmatoarele etape:

-sa inainteze o cerere la Camera Agricola Judeteana insotita de diplome care sa ateste pregatirea de nivel superior in domeniile mentionate anterior;

-sa participe la un examen tip grila care include tematici cu caracter general care evidentiaza elementele de noutate ca urmare a implementarii OUG nr. 34/2012 si a legislatiei specifice de protectia mediului si in domeniul chimicalelor;

-in cazul in care nu promoveaza testul grila, vor parcurge integral cursul pentru instruirea initiala.

Despre lipsa acuta a personalului de la nivelul Unitatilor Fitosanitare

Doamna director general, in prezent, la nivelul Oficiilor Fitosanitare Judetene(OFJ) se simte o lipsa acuta a personalului calificat (prin reduceri succesive in anii precedenti). Exista posibilitati de rezolvare a acestui deficit, cu atat mai mult cu cat este nevoie de o “calificare” speciala in domeniu?

Autoritatea Nationala Fitosanitara a demarat un proces de modificare si completare a legislatiei nationale care reglementeaza activitatea in domeniul fitosanitar. In acest sens, HG nr. 43/2015 privind organizarea si functionarea ANF va avea in vedere urmatoarele:

Cresterea numarului de personal la nivel central si local, prin angajarea de specialisti in domeniul de competenta a Autoritatii;

Optimizarea structurii organizatorice la nivel central si local pentru a raspunde obiectivelor Autoritatii si cerintelor din cadrul legislatiei nationale si europene in domeniu;

La nivel central se are in vedere consolidarea structurii organizatorice prin reorganizarea structurilor specializate in domeniul financiar, juridic, resurse umane, achizitii publice si audit;

La nivel local se va acorda o atentie deosebita organizarii oficiilor fitosanitare in conformitate cu HG nr. 43/2015 si Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii Nationale Fitosanitare, precum si infiintarii centrelor de inspectie a echipamentelor de aplicare a produselor de protectie a plantelor. In acest ultim caz se intentioneaza angajarea a 2 ingineri cu profil mecanic pentru organizarea si implementarea sistemului de inspectie la nivel local.

Principalele obiective ale ANF sunt:

-asigurarea protectiei fitosanitare a teritoriului Romaniei/Uniunii prin prevenirea introducerii, stabilirii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte care sunt necunoscute ca apar in Uniune;

-asigurarea utilizarii unui material destinat plantarii sanatos, de la inceputul lantului de producere prin prevenirea raspandirii organismelor daunatoare care sunt introduse in Uniune odata cu materialul destinat plantarii;

-monitorizarea calitatii produselor de protectie a plantelor si controlul produselor de protectie a plantelor la comercializare si utilizare;

-asigurarea sanatatii publice, sigurantei alimentelor, utilizatorilor si a mediului, prin implementarea programelor anuale de monitorizare a reziduurilor de PPP-uri din plante si produse vegetale ce provin din productia interna, de pe piata intracomunitara si cele destinate exportului;

-coordonarea, indrumarea tehnica si controlul activitatii in domeniul omologarii si reomologarii produselor de protectie a plantelor pentru a fi utilizate in Romania;

-implementarea Planului national de actiune privind diminuarea riscului asociat utilizarii PPP-urilor.

ANF a implementat un sistem de monitorizare a calitatii PPP-urilor (inclusiv de depistare a contrafacerilor). Se preconizeaza dezvoltarea acestui sistem?

Monitorizarea calitatii PPP-urilor este prevazut in art. 68 ,,Monitorizare si controale” din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului.

In vederea monitorizarii calitatii produselor de protectie a plantelor in fiecare an se intocmeste Programul National de Monitorizare a Calitatii Produselor de Protectie a Plantelor, aprobat de conducerea ANF si a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Planul este implementat de catre Laboratorul pentru Controlul Calitatii Pesticidelor din cadrul Laboratorului National Fitosanitar (LNF) si de cele 4 Laboratoare Regionale, din cadrul Oficiilor Fitosanitare: Arad, Bacau, Olt si Mures, precum si de oficiile fitosanitare judetene. Actiunile sunt monitorizate si verificate de catre Biroul Controlul comercializarii si utilizarii produselor de protectie a plantelor din cadrul Directiei Fitosanitare. Conform Programului de Monitorizare National, in anul 2015, au fost planificate 87 de substante active, din care au fost monitorizate 72 de substante active, respectiv 83% din totalul substantelor active planificate. In anul 2015 au fost analizate 247 probe la care au fost efectuate 988 de analize fizico-chimice. Probele analizate au fost clasate dupa cum urmeaza:

– 97 probe de PPP-uri din cadrul Programului national de monitorizare a calitatii produselor de protectie a plantelor. Toate probele au fost conforme;

– 8 probe pentru controlul respectarii legii, toate probele au fost conforme;

– 57 probe pentru controlul respectarii legii, prelevate de inspectori ai Politiei Romane;

– 85 probe de produse vegetale si probe de sol.

De asemenea, tot in 2015, in cadrul laboratoarelor regionale au fost analizate 206 probe de produse de protectie a plantelor in cadrul programului de monitorizare, repartizate astfel: OF Arad: 40, OF Bacau: 82 si OF Olt: 45. In anul 2016 s-a propus monitorizarea calitatii PPP-urilor in cazul a 103 substante active. In anul 2016 s-au analizat 100 de probe (30% din planul national de monitorizare) si s-au depistat 17 neconformitati:produse neomologate in Romania. In cazul probelor cu neconformitati, inspectorii cu responsabilitati in domeniu, aplica masurile care se impun in conformitate cu prevederile OG nr. 4/1995, OG nr. 41/2007, a Legii nr. 85/1995, a Legii nr. 28/2009 si a Ordinului MADR nr. 1898/2015, respectiv a procedurilor de control aprobate anual de conducerea MADR. De asemenea, in cazuri de falsificari si alte neconformitati se notifica Politia Romana.

La sfarsitul fiecarui trimestru, rezultatele masurilor intreprinse de acestia si documentatia doveditoare a remedierii vor fi transmise la MADR-ANF, respectiv Directiei Fitosanitare-Biroul Controlul comercializarii si utilizarii produselor de protectie a plantelor si spre stiinta la LNF.

In vederea depistarii de produse contrafacute s-a initiat si dezvoltat colaborarea cu Politia Romana, precum si cu birourile vamale. In acest sens a fost incheiat un protocol de colaborare cu serviciile judetene si centrale in domeniul arme si munitii din cadrul IGPR. De asemenea, ANF a initiat tematici de control speciale pentru efectuarea de inspectii in targuri, piete, oboare, magazine nealimentare in vederea depistarii de comercianti neautorizati si a depistarii de produse de protectie a plantelor contrafacute. Sistemul de control privind monitorizarea comercializarii si utilizarii PPP-urilor, precum prelevarea de probe in vederea respectarii calitatii produselor, este in continua dezvoltare. In acest an s-a extins aria de prelevare a probelor de produse de protectie a plantelor, si se preleveaza probe direct din fitofarmacii, depozitele utilizatorilor si a producatorilor agricoli. Mentionam ca in colaborare cu Politia Romana si ANAF- Biroul Vamal de Frontiera, se preleveaza probe din produse care prezinta suspiciune si la intrarea in Romania.

Referitor lasistemul de monitorizare a reziduurilor de PPP-uri in produsele vegetale. Exista opinia ca proportia de probe analizate (din totalul productiei vegetale si import) ar fi cam mica. Se preconizeaza marirea capacitatii de analiza? Asa-zisele produse bio vor fi incluse pentru verificari?

Din rapoartele de monitorizare europene, elaborate de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor (EFSA), se poate observa ca Romania se situeaza printre primele tari, ca numar de probe analizate.Din analiza raportului mai sus mentionat, pe anul 2013, reiese ca Romania prin “Programele nationale multianuale de control a reziduurilor de PPP-uri, se situeaza pe un loc comparabil cu cel din alte state membre, cum ar fi: Germania, Spania, Franta, Italia, Olanda, Belgia si UK. In planul de monitorizare a reziduurilor de pesticide sunt prevazute si produsele bio. Pentru anii 2014 si 2015, EFSA nu a publicat raportul european de monitorizare.

In ceea ce priveste marirea capacitatii de analiza, este necesara marirea scopului (numarul de reziduuri de produse fitosanitare analizate) si nu marirea numarului de probe. Pentru acest lucru este nevoie de un numar mai mare de specialisti si de achizitionarea de echipamente noi.

Raportul european de monitorizare a PPP-urilor, 2013

Cu toate ca pana in prezent ANF, in conditii de restrictii financiare majore a depus o activitate intensa, cu rezultate notabile, acestea nu ajung decat intr-o masura restransa la cunostinta publicului larg. Cum explicati acest fapt? Exista motive de retinere?

ANF a raspuns invitatiilor de participare la emisuni TV specifice sectorului fitosanitar, si de asemenea a transmis informatii punctuale solicitarilor din partea presei. Un alt segment specific de comunicare il reprezinta furnizarea de informatii de specialitate in cazul petitiilor transmise in temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Dorim sa precizam ca prin implementarea Planului National de Actiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizarii PPP-urilor, document adoptat prin HG nr. 683/2013, Autoritatea va avea posibilitatea realizarii de campanii de constientizare pentru toti partenerii sociali, prin derularea urmatoarelor activitati:

– prezentarea aspectelor relevante privind protectia plantelor in cadrul expozitiilor specializate;

– organizarea de seminare;

– publicarea pe internet si in reviste de specialitate;

– emisiuni radio/ TV, difuzare de spoturi publicitare.

Se are in vedere realizarea de campanii de informare-educare a publicului/consumatorilor privind siguranta utilizarii PPP-urilor. In acest context se va elabora un plan de comunicare pentru utilizatorii profesionisti si neprofesionisti, consumatori si cetateni privind produsele fitosanitare.

Pentru informarea publicului, anual, pe pagina de internet a Ministerului Agriculturiisi Dezvoltarii Rurale/Autoritatea Nationala Fitosanitara va fi publicat un raport cu privire la rezultatele inspectiilor efectuate pentru controlul produselor de protectie a plantelor la comercializare si utilizare.

Interviu realizat de Felicia RUSANU

Alți cititori au distribuit recent

S-ar putea să te intereseze

Hot News