Se impune refacerea capacitatilor institutionale cu atributii in domeniul fitosanitare

Publicat de

Analiza noilor reglementari din domeniul fitosanitar arata o mare diversitate de cerinte a caror indeplinire nu este posibila fara refacerea si consolidarea capacitatilor institutionale necesare. Luarea in considerare a acestui aspect se impune avand in vedere ca, neindeplinirea sau indeplinirea cu intarzierea a unor cerinte creeaza o situatie care nu onoreaza, fiind expusa si sanctiunilor destul de costisitoare din partea Comisiei Europene. Decat sa se ajunga in aceasta situatie, cum a fost cazul intarzierii la transpunerea Directivei 2009/128/CE (de stabilire a unui cadru de actiune comunitara in vederea unei utilizari durabile a pesticidelor), mai potrivit este ca Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Sanatatii, Ministerul Mediului, Ministerul Educatiei, Academiei de }tiinte Agricole Silvice (ASAS), sa se sustina si sa se angajeze in initierea demersurilor legale necesare pentru:

  • consolidarea capacitatii institutionale a Autoritatii Nationale Fitosanitare, in masura sa asigure organizarea si functionarea sectorului fitosanitar national in contextul noilor reglementari comunitare si internationale;
  • consolidarea capacitatii institutionale a Comisiei Nationale pentru Omologarea Produselor de Protectia Plantelor, menita sa asigure desfasurarea procedurilor de omologare/autorizare a produselor fitosanitare, avand in vedere reglementarile comunitare aplicabile;
  •  consolidarea capacitatii institutionale a Comisiei pentru cercetarea, testarea si promovarea produselor fitosanitare, din cadrul ASAS, in masura sa asigure evaluarea si promovarea noilor produse fitosanitare, avand in vedere principiile uniforme de evaluare reglementate la nivel comunitar;
  • refacerea potentialului stiintific fitosanitar al institutelor, statiunilor si centrelor de cercetari agricole si silvice de pe teritoriul tarii, menite sa asigure cercetarea, testarea si integrarea utilizarii noilor produse fitosanitare in diversitatea tehnologiilor bazate pe cerintele bunelor practici fitosanitare;
  • stabilirea si punerea in aplicare a masurilor necesare consolidarii si extinderii invatamantului universitar si postliceal, cu profil agricol pentru asigurarea formarii profesionistilor fitosanitari necesari cercetarii, testarii, fabricarii, distribuirii, comercializarii si utilizarii sustenabile a produselor fitosanitare, avand in vedere importanta strategica a agriculturii si silviculturii in dezvoltarea socio-economica a tarii.
O versiune a acestui articol a apărut în ediția tipărită a revistei Sănătatea Plantelor Nr. 235 - decembrie 2017.
Pentru a primi Sănătatea Plantelor în format tipărit, vă rugăm să vă abonați aici.

Alți cititori au distribuit recent

S-ar putea să te intereseze

Hot News